کمیسیون پلیس کلیولند خواستار شنیدن از اهالی کلیولند، مانند همیشه، است.

چنانچه رفتاری خلاف عرف از پلیس دیده اید، لطفا در دفتر استانداردهای حرفه ای کلیولند (OPS) دادخواستی را فایل کنید. این امر از طریق فرم شهروندی OPS، OPS Citizen Complaint Form ، و یا ایمیل [email protected] امکان پذیر است.

کمیسیون پلیس کلیولند CPC به زودی و در جلسه ای اعتراضات این هفته را به بحث خواهد گذاشت. ما میخواهیم از شما نیز بشنویم و از این رو دعوت میکنیم تا داستان ها و عکس های خود را، از آنچه تجربه کرده اید، برای ما و به ایمیل آدرس [email protected] ارسال نمایید.

لطفا برای ارتباط بیشتر، ما را، بر روی توییتر و فیسبوک و یا از طریق ثبت نام برای دریافت خبرنامه CPC، دنبال کنید. اکنون زمان مهمی برای نشان دادن مسئولیت پلیس است.