QARKU METROPOLITAN SHKOLLOR I CLEVELAND (CMSD)

LLOGARITUNI/BËHUNI PJESË

CMSD Konkursi i Regjistrimit të popullsisë.

Videot studentore mund të ndihmojnë në përhapjen e mesazhit të regjistrimit.

CMSD ka theksuar rëndësinë e Regjistrimit të Popullsisë 2020 dhe po u drejtohet studentëve për ndihmë në përhapjen e fjalëve.

Me ndihmë nga Fondacioni i Cleveland, qarku u kërkon studentëve nga klasat parashkollore e deri ne klasën e 12-të të krijonë video për të inkurajuar qytetarët e Cleveland të marrin pjesë në Regjistrimin e Popullsisë.

12 studentë do të fitojnë $200 karta Visa dhuratë.

Një numër i plotë pjesmarrësish në Regjistrimin e Popullsisë do të ndihmojë me rritjen e fondeve shtetërore të rëndësishme që CMSD dhe rajoni do të marrin duke u bazuar nga popullsia. Por, më pak se gjysma e banorëve të Cleveland kanë plotësuar këtë formular. Shkalla e pjesmarrjes qytetare gjurmon ato të 7 qëndrave të tjera urbane të Ohio.

Brënda një minute, videot e studentëve duhet të shpjegojnë pse Regjistrimi i Popullsisë është i rëndësishëm për ata dhe familjet e tyre, si dhe të inkurajojnë shoqërine, familjen dhe komshinjtë të plotësojnë formularin e Regjistrimit të Popullsisë.

Studentët mund të përzgjedhin këngë, valle, rap, shkrime, vizatime ose mënyra të tjera krijimtarie për të përcjellë mesazhin. Studentët duhet të postojnë videot e tyre në platformat mediatike, përfshirë këtu: YouTube, TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Etiketoni #CMSDCounts ose #inthistogetherOhio.

Dorëzoni krijimet në faqen https://tinyurl.com/CMSDCensus para orës 11:59 të natës së 5 Qershorit.

Komiteti CMSD i Regjistrimit do të gjykojë videot për krijimtarinë dhe efektshmërinë dhe do të njoftojë fituesit brënda 12 Qershorit. 4 fitues do të përzgjidhen nga këto kategori klasash: Parashkollorë – klasa e katërt; Klasa e pestë – Klasa e tetë; Klasa e nëntë – Klasa e dymbëdhjetë.

CMSD dhe partnerët do të përdorin videot për të promovuar Regjistrimin e Popullsisë.

Për më shumë informacion ose ndihmë, dërgoni email [email protected].

Regjistrimi mund të plotësohet shumë shpejt nëpërmjet internetit, postës ose telefonit. Ligji shtetëror urdhëron që informacioni personal të jetë konfidencial. Mësoni më tepër mbi Regjistrimin e Popullsisë dhe plotësoni formularin në faqen www.2020Census.gov ose duke telefonuar 844.330.2020.