Mund të plotësoni formularin e regjistrimin pa nevojën e numrit. Ju duhet thjeshtë adresa se ku keni jetuar në 1 Prill 2020.

TELEFON: Plotësimi i formularit nëpërmjet numrit mund të bëhet në 3 hapa!

1) Telefono 1.844.330.2020 për gjuhën angleze.

2) Dëgjoni fjalimin hyrës.

3) Kliko “0” ose thuaj “representative” për t’u lidhur me një operator. Kur të lidheni me një nga operatorët, bëjini të ditur që doni të plotësoni formularin pa numër identifikues.

ONLINE: Regjistrimi i popullsisë ka vetëm 9 pyetje dhe do të marrë vetëm 15 minuta për t’u plotësuar.

1) Shkoni në www.my2020census.gov. Klikoni në “Respond” në anglisht (Përgjigjuni/Plotësoni).

2) Klikoni në “If you do not have a Census ID click here” dhe ndiqni hapat për të vendosur adresën tuaj. Nuk është problem nëse nuk keni numrin 12-shifror të identifikimit.

Kujtesë e shpejtë: Formulari duhet të plotësohet në një seancë. Nëse nuk ka aktivitet për 15 minuta, me një lajmërim pas 13 minutash për mungesë aktiviteti, seanca do të përfundojë dhe personi do të duhet të fillojë plotësimin nga fillimi.

 

Back