• Cleveland Police Commission (CPC) Requests 
  • PSA Utility Help:آیا کوید۱۹ به لحاظ اقتصادی زندگی شما را تحت تاثیر قرار داده است و به کمک مالی جهت پرداخت قبوض خود نیاز دارید؟ شهروندان شهرستان کویاهوگا هم اکنون میتوانند از مساعدت مالی جهت پرداخت قبوض پرداخت نشده از تاریخ ۱ مارس ۲۰۲۰ استفاده کنند. توجه فرمایید که محدودیت های درآمدی برای این کمک در نظر گرفته شده، برای مثال یک خانواده چهارنفره باید درآمدی کمتر از ۹۱۰۰۰ دلار در سال داشته باشند. جهت درخواست روی لینک زیر کلیک کنید: 

    Apply: http://ow.ly/XXzv50CqGjG