W punkcie szczepień będziesz musiał przedstawić dokument potwierdzający Twoją tożsamość (imię, nazwisko oraz wiek). 

Nie musisz przedstawić dowodu obywatelstwa lub statusu imigranta 

Twój dokument tożsamości będzie zaakceptowany nawet jeśli stracił ważność lub został wydany przez inny stan lub kraj.  

Poniższa lista przedstawia wykaz akceptowanych dokumentów tożsamości: 

 • Prawo jazdy lub jakikolwiek dokument ze zdjęciem niezależnie od daty ważności i miejsca wydania. 
 • Książeczka wojskowa. 
 • Zaświadczenie od lekarza (łącznie z wykazem szczepień). 
 • Dokumenty ze spisu ludności.  
 • Dokumenty adopcyjne. 
 • Zaświadczenie o naturalizacji. 
 • Akt urodzenia: oryginał lub odpis. 
 • Consulate ID (dokument tożsamości wydawany przez zagraniczne konsulatylub matrícula consular (dokument tożsamości wydawany przez konsulat meksykański).  
 • Paszport lub karta paszportowa. 
 • Karta stałego rezydenta. 
 • Wniosek o wydanie nowego dokumentu potwierdzającego naturalizację/obywatelstwo. 
 • Formularze Departamentu Stanu: 
 • Dowód odbycia służby wojskowej (DD-214) 
 • Zaświadczenie potwierdzające urodzenie obywatela amerykańskiego za granicą (FS-545) 
 • Zaświadczenie potwierdzające złożenie raportu urodzenia obywatela amerykańskiego za granicą (DS-1350) 
 • Konsularny raport urodzenia obywatela amerykańskiego za granicą (FS-240)