Familia zinazostahiki na Watoto wenye kuwa  shule zinaweza Kupokea hadi $ 302 katika Faida za Chakula kwa kila mtoto!

Programu ya Uhamishaji wa Faida za elektroniki (P-EBT) ni pesa ya ziada kwa familia kununua chakula kwa sababu ya kufungwa kwa shule kwa COVID-19.

Familia za Ohio zitapokea $ 5.70 kwa kila mtoto kwa kila siku shule ilifungwa kwa sababu ya COVID-19.

Huna haja ya kujiandikisha katika mpango kutumia pesa.

Watoto wanaostahiki milo ya bure na iliyopunguzwa kwa bei ya kuanzia Machi watapata jumla ya $ 302.10.  Watoto ambao walistahili kupata milo ya bei ya bure na iliyopunguzwa mnamo Aprili watapokea $ 239.40.

Tumia P-EBT na maeneo ya unga ya kunyakua na kwenda kukidhi mahitaji ya chakula cha watoto wako.

Kutumia P-EBT hakuathiri wewe au hali ya uhamiaji ya mtoto wako.  Sheria ya mashtaka ya umma HATumiki kwa pesa za P-EBT.

Utapokea fedha za P-EBT ikiwa mtoto wako (ren) alikuwa katika darasa la K-12 katika mwaka wa shule wa 2019-2020 na:

Imepokea milo ya bure au iliyopunguzwa kwa bei chini ya Mpango wa Chakula cha Shule ya Kitaifa AU

Alihudhuria shule ambayo kila mwanafunzi hupata milo ya bure

Tafuta barua katika barua kutoka kwa Idara ya Huduma za Kazi na Familia ya Ohio ifikapo katikati ya Juni.

Ikiwa unafikiria familia yako inastahili, lakini haupati barua ifikapo katikati ya Juni, piga ODJFS kwa 1-866-244-0071.

Habari zaidi: http://ohiopebt.org/