Grupi për Rimëkëmbjen Ekonomike të Ohio 2020 (The Ohio 2020 Economic Recovery Taskforce) po kërkon dëshmi virtuale nga bizneset e vogla në të gjithë Ohio për të kuptuar se si t’i ndihmojnë më mirë në ripërtëritjen e tyre. Për të dëshmuar, dërgoni me email në [email protected] me informacionet e mëposhtme:

  • Emrin dhe vendndodhjen e biznesit tuaj
  • Numri i punonjësve
  • Vite në biznes
  • Informacionin tuaj të kontaktit
  • Përshkrim të shkurtër të biznesit tuaj.