Granti i Shpëtimit të Bizneseve të Vogla nga Dhoma Qeveritare e Tregtisë së Amerikës

“Granti i Shpëtimit të Bizneseve të Vogla” (Save Small Businesses Grant) nga Dhoma Qeveritare e Tregtisë së Amerikës do të bëhet publik në orën 3 të pasdites në ditën e hënë, 20 prilli 2020.

Ky grant mundëson 5,000 dollarë për shpenzime biznesi për bizneset me 3 – 20 punonjës.

Presim që kërkesa për këto grante të jetë e lartë, kështu që ju inkurajoheni të aplikoni sapo të hapet faza e aplikimit.

Shikoni nëse kodi postar i biznesit tuaj është i përfshirë dhe aplikoni në këtë faqe: https://savesmallbusiness.com/#apply