– Quý vị có biết không, quý vị chỉ có 2 phút để thoát khỏi một đám cháy nhà? Hãy tìm hiểu thêm về việc giữ an toàn cho gia đình của quý vị tại website: redcross.org/sound-the-alarm.html.

– Hãy giữ cho gia đình của quý vị đuợc an toàn bằng 2 bước đơn giản: Hãy luyện tập thoát khỏi đám cháy trong 2 phút và hãy kiểm tra máy báo khói của quý vị hàng tháng. Hãy đến xem trang web SoundTheAlarm.org để biết thêm thông tin an toàn và giúp giảm các đám cháy nhà