• คุณรู้ไหมว่าคุณมีเวลาเพียงสองนาทีในการหนีไฟไหม้บ้าน? เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวของคุณให้ปลอดภัยที่ redcross.org/sound-the-alarm.html #EndHomeFires 
  • ช่วยครอบครัวของคุณให้ปลอดภัยโดยทำตามขั้นตอนง่ายๆสองขั้นตอน: ฝึกซ้อมการหลบหนีสองนาทีของคุณและทดสอบสัญญาณเตือนควันของคุณทุกเดือนไปที่ SoundTheAlarm.org เพื่อดูข้อมูลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมและเพื่อช่วย #EndHomeFires 
  • สัญญาณเตือนควันที่ใช้งานได้ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากไฟไหม้บ้านได้ครึ่งหนึ่งเยี่ยมชมSoundTheAlarm.org และให้คำมั่นว่าจะเตรียมครอบครัวของคุณให้พร้อมจากไฟไหม้บ้าน #EndHomeFiresSent from my iPhone