• Wari uzi ko ufite iminota ibiri gusa yo guhunga umuriro murugo?  Wige byinshi kubyerekeye kurinda umuryango wawe umutekano kuri redcross.org/sound-the-alarm.html.  #EndHomeFires  
  • Fashakurinda umuryango wawe umutekano mu gutera intambwe ebyiri zoroshyeWitoze imyitozo yo guhunga iminota ibiri kandi ugerageze gutabaza umwotsi wawe buri kwezi.  Sura SoundTheAlarm.org kugirango umenye amakuru yumutekano menshi kandi ufashe #EndHomeFires 
  • Gukoraumwotsi wumwotsi bigabanya ibyago byo gupfa mumuriro murugo.  Sura SoundTheAlarm.org hanyuma wiyemeze gutegura umuryango wawe kurwanya inkongi y’umuriro.  #EndHomeFires