सानो व्यवसाय प्रशासन अद्यावधिकहरू:

साना व्यवसाय प्रशासन COVID -19  प्रकोप राहत प्रयासहरु लाई सहयोग पुर्‍याउन अस्थायी कर्मचारीको रूपमा द्विभाषी आवेदकहरूको खोजी गर्दैछ। टाढाको रोजगारहरू राष्ट्रव्यापी रूपमा उपलब्ध छन्:

https://www.sba.gov/page/disaster-response-jobs-sba

उपलब्ध स्थितिहरू:

  • वकिलहरू / पारालिगलहरू – बार परीक्षाको परिणामहरू पर्खेका कानूनका विद्यार्थीहरूका लागि खुल्ला
  • ग्राहक सेवा प्रतिनिधिहरू – व्यवसाय विद्यार्थी वा वित्त विद्यार्थीहरूले आवेदन दिनुपर्दछ
  • ऋण विशेषज्ञ
  • ऋण सहायक
  • कार्यक्रम समर्थन विशेषज्ञ

___________________________________________________________________________________

सूचना: आर्थिक चोट दुर्घटना ऋण अग्रिमका लागि नयाँ योग्यता: एसबीएले अमेरिकाको कृषि व्यवसायहरूमा सीमित आधारमा नयाँ आर्थिक चोट दुर्घटना ऋण (EIDL) EIDL अग्रिम आवेदनहरू स्वीकार गर्न सुरू गर्नेछ।

  • कृषि व्यवसायहरूमा खाद्यान्न र फाइबरको उत्पादन, खेतबारी, र पशुपालन, एक्वाकल्चर, र अन्य सबै खेतीपाती र कृषि सम्बन्धित उद्योगहरूको उत्पादनमा संलग्न त्यस्ता व्यवसायहरू समावेश छन् (साना व्यापार ऐनको धारा १८ (बी) द्वारा परिभाषित गरीएको अनुसार (१५ यु.एस.सी. ६४७ (बी ))।
  • एसबीएले ५०० वा थोरै कामदारहरू भएका सबै योग्य कृषि व्यवसायहरूलाई उनीहरूको आवेदनको लागि आवश्यक व्यापारको जानकारी तयार गर्न सुरू गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ।

योग्य कृषि व्यवसायहरूले ऋण अग्रिमको लागि यहाँ आवेदन दिन सक्छ।

___________________________________________________________________________________

पीपीपी कोष अझै उपलब्ध छन्! एक ऋणदाता यहाँ खोज्नुहोस्: https://www.sba.gov/paycheckprotection/find          

__________________________________________________________________________________

अमेरिकाको वाणिज्य विभागः सानो बचत व्यवसाय अनुदान

अमेरिकाको बचाऊ सानो व्यवसाय अनुदान ३ बजे सोमबार अप्रिल्, २० मा खोल्छ।

यस अनुदानले ३ देखि २० जाना सम्मा रोजगारी भएका व्यवसायहरुलाई $५,००० व्यवसाय खरर्च बितारन गर्छ।

यी अनुदानको लागी धेरै मागको अपेक्षा गर्छौ, अतः चाँडो आवेदान समयमा निवेदन दिन प्रोत्साहित हुनुहुन्छ।

यदि तपाइको व्यवसाय जिप कोड छानीयोग्य छ भने यहाँ निवेदन दिनुहोसः https://savesmallbusiness.com/#apply


COVID-19 को समयमा रकम खो सुझावह, िशकारी ऋण (predatory lenders) िदनेह सँग बउपायह