Quan Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) vừa đưa ra hướng dẫn mới nhất về chương trình DACA (chương trình bảo vệ di dân bất hợp pháp đến Mỹ khi tuổi còn nhỏ) dựa trên phán quyết của Tối Cao Pháp Viện vào ngày 4 tháng 12 năm 2020. 

hiệu lực từ ngày 8 tháng 12 năm 2020, USCIS sẽ: 

 • Nhận đơn thỉnh nguyện nộp lần đầu tiên xin trì hoãn trục xuất theo Chương Trình Bảo Vệ Di Dân Bất Hợp Pháp đến Mỹ khi Tuổi còn Nhỏ (DACA) dựa theo các điều khoản của chính sách của DACA có hiệu lực trước ngày 5 tháng 9 năm 2017. 
 • Nhận đơn thỉnh nguyện gia hạn xin trì hoãn trục xuất theo Chương Trình Bảo Vệ Di Dân Bất Hợp Pháp đến Mỹ khi Tuổi còn Nhỏ (DACA) dựa trên các điều khoản của chính sách của DACA có hiệu lực trước ngày 5 tháng 9 năm 2017. 
 • Nhận đơn xin giấy phép ra vào Mỹ dựa trên các điều khoản của chính sách của DACA có hiệu lực trước ngày 5 tháng 9 năm 2017. 
 • Gia hạn sự trì hoãn trục xuất theo chương trình DACA có giá trị 1 năm thành 2 năm  
 • Gia hạn giấy phép được làm việc theo chương trình DACA có giá trị 1 năm thành 2 năm 

Quý vị có thể xem các yêu cầu để hội đủ điều kiện và cách nộp đơn cho chương trình DACA tại đây: https://www.uscis.gov/i-821d 

Điều kiện của chương trình DACA: 

 • Dưới 31 tuổi vào ngày 15 tháng 6 năm 2012 
 • Đến Mỹ trước ngày sinh nhật lần thứ 16 
 • Đã liên tục cư trú tại Mỹ từ ngày 15 tháng 6 năm 2007 đến thời điểm hiện tại 
 • Đã thực sự hiện diện tại Mỹ vào ngày 15 tháng 6 năm 2012 và tại thời điểm nộp đơn cho chương trình DACA 
 • Không nằm trong tình trạng hợp pháp vào ngày 15 tháng 6 năm 2012 
 • Đang đi học, đã học xong hoặc có giấy chứng nhận đã học xong trường trung học, hoặc đạt được chứng chỉ phát triển giáo dục chung (GED), hoặc là một cựu chiến binh được xuất ngũ danh dự của Lực Lượng Tuần Duyên hoặc Quân Lực Hoa Kỳ 
 • Chưa từng bị kết án phạm trọng tội, phạm lỗi nghiêm trọng, hoặc phạm từ 3 lỗi trở lên, và mặt khác, không phải là một mối nguy cho an ninh quốc gia và an toàn công cộng.