Governor DeWine’s press conference 3.30.20

 • The FDA approved Columbus, Ohio based Battelle’s new machine that can sterilize 80,000 N-95 hospital masks every day. Machines are in NYC, Seattle, Washington D.C.
 • In order to better reach non-English speakers, there is now COVID-19 information translated into Spanish, Chinese and Somalian on Coronorvirus.Ohio.gov, with on-going work to translate information into Arabic, which will be available soon. Also, people can access each press conference on Ohiochannel.org and, once uploaded, viewers can select a language for closed captioning.
 • There is a new order to extend K-12 school closures through Friday, May 1st. The date will be reevaluated at that time.
 • Even more National Guard members will be in uniform in Ohio communities to help out.
 • The peak of the disease in Ohio is expected in mid- to late April, as long as everyone continues to socially distance ourselves.

(Albanian)

Konferenca për shtyp e guvernatorit DeWine
30 Mars 2020

 • Administrata e Ushqimeve dhe Ilaçeve në Amerikë (U.S. Food and Drug Administration – FDA) ka miratuar një makineri të krijuar nga një kompani me seli në Columbus, Ohio e cila ka aftësinë të sterilizojnë afërsisht 80,000 maska spitali N-95. Makineritë janë në New York City, Seattle, Washington D.C.
 • Personat të cilët nuk dinë të flasin anglisht mund të gjejnë informacione mbi COVID-19 të përkthyera një gjuhët spanjolle, kineze dhe somaleze në faqen Corona Virus Ohio. Gjuha arabe është në proçes përkthimi dhe do të bëhet e disponueshme së shpejti. Gjithashtu, njerëzit kanë mundësi të shikojnë të gjitha konferencat për shtyp në Ohiochannel.org. Sapo videot të hidhen në internet, shikuesit kanë mundësinë t’i shikojnë duke përzgjedhur titrat në gjuhën e preferuar.
 • Ka një urdhër të ri për të zgjatur mbylljen e shkollave të ulëta (fillore deri në gjimnaz) deri të premten më 1 Maj 2020. Data do të rishikohet përsëri në atë kohë.
 • Do të rritet numri i punonjësve të Gardës Kombëtare në uniformë nëpër komunitetet e Ohio për të ndihmuar.
 • Sëmundja do të arrijë pikën kulminante në Ohio përreth gjysmës ose fundit të Prillit, për aq kohë sa çdokush vazhdon të mbajë distancen shoqërore.

(Arabic)

مؤتمر Governor DeWine COVID-19 في 30 مارس 2020:

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على جهاز Battelle الجديد في كولومبوس بولاية أوهايو والذي يمكنه تعقيم 80.000 قناع N-95 في المستشفى كل يوم. الآلات موجودة في مدينة نيويورك وسياتل وواشنطن العاصمة.

من أجل الوصول بشكل أفضل لغير المتحدثين باللغة الإنجليزية ، هناك الآن معلومات COVID-19 مترجمة إلى الإسبانية والصينية والصومالية علىCoronorvirus.Ohio.gov ، مع العمل الجاري لترجمة المعلومات إلى اللغة العربية ، والتي ستكون متاحة قريبًا. أيضًا ، يمكن للأشخاص الوصول إلى كل مؤتمر صحفي على Ohiochannel.org ، وبمجرد تحميله ، يمكن للمشاهدين تحديد لغة للتسميات التوضيحية المغلقة.

هناك أمر جديد لتمديد إغلاق مدارس K-12 حتى الجمعة 1 مايو. سيتم إعادة تقييم التاريخ في ذلك الوقت.

المزيد من أفراد الحرس الوطني سيكونون بالزي الرسمي في مجتمعات أوهايو للمساعدة.

من المتوقع أن تصل ذروة المرض في أوهايو في منتصف إلى أواخر أبريل ، طالما استمر الجميع في الابتعاد اجتماعياً عن أنفسنا.

(Bosnian)

Konferencija za novinare guvernera DeWine 3.30.20

 • FDA (Ured za Upravljanje Hranom i lijekoviama) je odobrio Columbusu, novi stroj tvrtke Battelle za Ohajo koji može sterilizirati 80.000 bolničkih maski N-95 svaki dan. Strojevi su u NYC-u, Seattleu, Washington D.C.
 • Kako bi se što bolje obavijestila javnost koja ne govori Engleski, sada se o Corona Virus Ohio prevode informacije COVID-19 na španjolski, kineski i somalijski s tim da se radi na prevođenju informacija na arapski jezik koji će uskoro biti dostupan. Također, građani mogu pristupiti svakoj konferenciji za novinare na Ohiochannel.org s time da gledatelji nakon što se učitaju mogu odabrati jedan od dostupnih jezika.
 • Izašla je nova je naredba za produljenje zatvaranja škola K-12 do petka, 1. svibnja. Datum će se tada ponovno razmotriti.
 • Veći broj Nacionalne garde će biti u uniformi u Ohaju kako bi pomoglo lokalnim zajednicama.
 • Vrhunac bolesti u Ohaju očekuje se sredinom do kraja travnja, sve dok se svi budemo društveno distancirali.

(Bulgarian)

Пресконференция на губернатора ДеУайн 30.3.20

 • Администрацията по храните и лекарствата одобри новата машина на базираната в Кълъмбъс, Охайо компания Батъл, която може да стерилизира 80 000 болнични маски Н-95 всеки ден. Машините са в Ню Йорк, Сиатъл, Вашингтон D.C.
 • За да се постигне по-голям достъп до хора, които не говорят английски език, вече има информация за КОВИД-19, преведена на испански, китайски и сомалийски в Coronorvirus.Ohio.gov, като работата по превода на информация на арабски продължава , и тя ще бъде налична скоро. Освен това хората могат да имат достъп до всяка една пресконференция на Ohiochannel.org и след като е качена, зрителите могат да изберат език за субтитли.
 • Има нова заповед за удължаване на затварянето на училищата K-12 до петък, 1 май. Датата ще бъде преразгледана тогава.
 • Още повече членове на Националната гвардия в униформа ще бъдат в общините на Охайо, за да помагат.
 • Пикът на заболяването в Охайо се очаква в средата до края на април, стига всички да продължат да се социално дистанцират.

(Croatian)

Konferencija za tisak guvernera DeWine 3.30.20:

 • FDA je odobrila novu mašinu Battelle u Ohiju koja može sterilizirati 80.000 bolničkih maski N-95 dnevno.  Strojevi su u New Yorku, Seattleu, Washington.
 • Radi boljeg pristupa ljudima koji ne govore engleski, CronID-19 je sada preveden u Corona Virus Ohio na španjolski, kineski i somalijski COVID-19, koji će nastaviti prevođenje informacija na arapski, koji će biti dostupni uskoro.  Također, ljudi mogu pristupiti svakoj tiskovnoj konferenciji na Ohiochannel.org i gledajući ih mogu preuzimati odabirom jezika za potpisivanje.
 • Nova je naredba za nastavak zatvaranja škola K-12 do petka 1. svibnja.  Datum će se u tada ponovo uzeti na Razmatranje.
 • Još veći broj pripadnika Nacionalne garde bit će u uniformama u zajednicama Ohaja kako bi pomogli.
 • Vrhunac bolesti u Ohiju očekuje se sredinom do kraja travnja pod uslovim da se ljudi ne nastavljaju društveno kretati.

(Chinese)

【Ohio州长新闻更新总结3/30】

 • 美国食品和药物管理局 (FDA)批准了位于俄亥俄州哥伦布市的Battelle公司生产的新器械。这款器械可以每天消毒80000个N-95口罩。目前在纽约,西雅图,华盛顿特区都拥有这款器械。
 • 为了更好地服务非英语群众,关于新冠的信息已翻译成西班牙语、汉语和索马里语。获取翻译版本,请登陆Ohio.Gov。阿拉伯语的翻译版本也即将完成。此外,人们可以访问Ohiochannel.org观看每一场新闻发布会。发布会上传后,观众可以选择字幕语言。
 • 新命令规定,K-12学校关闭的时间延长到5月1日星期五。届时将重新评估时间。
 • 更多穿有制服的国民警卫队会出现在俄亥俄州的社区,以帮助居民解决问题。
 • 只要每个人继续保持隔离,预计俄亥俄州的病毒高峰将出现在4月中下旬。

(Italian)

Conferenza stampa del governatore DeWine 3.30.20

 • La nuova macchina approvata dalla FDA di Columbus, Ohio, con sede a Battelle, in grado di sterilizzare ogni giorno 80.000 maschere ospedaliere N-95. Le macchine sono a New York, Seattle, Washington DC.
 • Al fine di raggiungere meglio persone di madrelingua inglese, ora ci sono informazioni COVID-19 tradotte in spagnolo, cinese e somalo su Coronorvirus.Ohio.gov, con lavori in corso per tradurre informazioni in arabo, che saranno presto disponibili. Inoltre, le persone possono accedere a ciascuna conferenza stampa su Ohiochannel.org e, una volta caricate, gli utenti possono selezionare una lingua per i sottotitoli.
 • C’è un nuovo ordine per estendere le chiusure delle scuole K-12 a venerdì 1 maggio. La data verrà rivalutata in quel momento.
 • Ancora più membri della Guardia Nazionale saranno in uniforme nelle comunità dell’Ohio per dare una mano.
 • Il picco della malattia in Ohio è atteso da metà a fine aprile, purché tutti continuino ad allontanarci socialmente.

(Lithuanian)

 • FDA patvirtino naująjį „Battelle“ aparatą „Columbus“, Ohio, kuris kasdien gali sterilizuoti 80 000 N-95 kaukių ligoninėje. Mašinos yra NJC, Seattle, Washington D.C.
 • Kad būtų geriau pasiekiami ne anglakalbiai, dabar „Coronorvirus.Ohio.gov“ yra išversta į ispanų, kinų ir somaliečių kalbą informacija apie COVID-19. Šiuo metu vykdoma informacija išversti į arabų kalbą, kuri netrukus bus prieinama. Be to, žmonės gali pasiekti kiekvieną spaudos konferenciją svetainėje Ohiochannel.org. Įkėlę žiūrovai gali pasirinkti uždarų antraščių kalbą.
 • Yra naujas įsakymas pratęsti K-12 mokyklų uždarymą iki penktadienio, gegužės 1 d. Tuo metu data bus iš naujo įvertinta.
 • Dar daugiau Nacionalinės gvardijos narių bus uniformuoti Ohajo bendruomenėse, kad padėtų.
 • Didžiausia ligos riba Ohajo valstijoje tikimasi balandžio viduryje ir pabaigoje, jei visi toliau socialiai atsiriboja.

(Nepali)

गभर्नर DeWine को प्रेस सम्मेलन ०३/३०/२०२०

 • एफडीएले कोलम्बस, ओहायो मा आधारित बाटेल को नयाँ मेसिन को स्वीकृति दिएको छ । मेशिनले प्रति दिन ८०,०००  एन -९५ अस्पताल मास्क बाँझीकरण गर्न सक्छ। मेशिनहरू न्यूयोर्क, सियाटल, वाशिंगटन डीसीमा छन्।
 • अंग्रेजी बाहेक अन्य भाषाहरू बोल्ने र बुझ्ने व्यक्तिको खातिर, Coronavirus.Ohio.gov मा कोरोनभिरभस को जानकारी स्पानिश, चिनियाँ र सोमालियनमा अनुवाद गरिएको छ । यसको साथ, अरबीमा सूचना अनुवाद गर्ने काम चलिरहेको छ, जुन चाँडै नै उपलब्धहुनेछ। साथै, मानिसहरूले प्रत्येक प्रेस सम्मेलन Ohiochannel.org मा पाउन सक्नेछन्, र एक पटक अपलोड भए पछि, दर्शकहरूलेक्याप्शनको लागि भाषा चयन गर्न सक्दछन्।
 • नयाँ अर्डर अनुसार, के-१२ स्कूल शुक्रवार, मे १ सम्म बन्द हुनेछ। मिति फेरी पुनर्मूल्यांकन हुनेछ।
 • ओहायो समुदायहरुमा अझ बढी राष्ट्रिय गार्ड सदस्यहरु एक समान पोशाकमा सहयोगको लागि उपस्थित हुनेछन ।
 • सबैले सामाजिक रूपमा आफूलाई अलग राखेको परिस्थितिमा, ओहायोमा यस रोगको शिखर मध्य-अप्रिलको बीचमा अपेक्षित छ।

(Persian/Farsi)

 • اداره مواد غذائي و دارويي آمريكا اجازه استفاده از دستگاه براي استريليزه كردن ماسك هاي بيمارستاني را به يك كمپاني در كلمبوس در ايالت اوهايو داد. اين دستگاه ميتواند ٨٠،٠٠٠ N-95 ماسك بيمارستاني را در روز استريل كند. در حال حاضر اين دستگاه در شهرهاي نيويورك ، سياتل، و واشينگتن دي سي استفاده ميشود.
 • براي بهتر ارتباط پيدا كردن با شهروندان غير-انگليسي-زبان هم اكنون اطلاعات مربوط به ويروس كرونا (COVID-19) به زبانهاي اسپانيولي، چيني، و سومالي ترجمه و در آدرس اينترنتي: www. Coronavirus.Ohio.gov قابل خواندن ميباشد. همچنين سعي در شامل كردن زبان عربي به اين مجموعه در كار است كه به زودي انجام خواهد شد.
 • همچنين شهروندان ميتوانند كنفرانسهاي مطبوعاتي را  از طريق : www.Ohiochannel.org دنبال كنند با انتخاب زبان دلخواه.
 • فرمان ديگري در ارتباط با تمديد بسته ماندن مدارس از كودكستان تا سال ١٢ دبيرستان تا اول ماه كه صادر شده. تاريخ مذكور دوباره در آن زمان براي تمديد ديگر بررسي خواهد شد.
 • نيروي گارد ملي با افراد بيشتري در ايالت اوهايو به مردم كمك خواهند كرد.
 • انتظار ميرودكه اوج بيماري كرونا در اوهايو در أواسط و يا تا اواخر ماه آوريل باشد، به شرطي كه همه شهروندان كماكان از حضور در جمع خودداري كنند.

(Russian)
Пресс-конференция губернатора ДеВайна 3.30.20:

 • Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило новую «Баттелле» машину, которая может стерилизовать 80 000 больничных масок N-95 каждый день.  Машины уже находятся в Нью-Йорке, Сиэтле, Вашингтоне, и округе Колумбия.
 • Чтобы помочь не говорящим по-английски жителям, в настоящее время имеется информация о вирусе COVID-19, переведенная на испанский, китайский и сомалийский языки на Corona Virus Ohio, и ведется работа по переводу информации на арабский язык, которая скоро будет доступна.  Кроме того, пользователи могут получить доступ к каждой пресс-конференции Губернатора на Ohiochannel.org, и после загрузки зрители могут выбрать язык для субтитров.
 • Существует новый приказ о продлении закрытия школ K-12 до пятницы, 1 мая.  Дальнейшие действия и даты будут пересмотрены к началу мая.
 • Больше членов Национальной гвардии в форме призваны на помощь в штат Огайо.
 • Пик заболевания в Огайо ожидается в середине-конце апреля, пока всем необходимо продолжать социально дистанцироваться.

(Spanish)

 • La Agencia de Adminstracion de Alimentos y Farmacos (FDA) aprobó la nueva máquina inventada por Battelle, una organización con sede en Columbus, Ohio, que puede esterilizar 80,000 máscaras hospitalarias N-95 todos los días. Las máquinas están en Nueva York, Seattle, y Washington D.C.
 • Para llegar mejor a quienes no hablan inglés, ahora hay información COVID-19 traducida al español, chino y somalí en aqui y existe una iniciativa tratando de traducir información al árabe, que estará disponible pronto. Además, las personas pueden acceder a las conferencias de prensa en Ohiochannel.org y, cuando se suban a la red los videos de la conferencia, los espectadores pueden seleccionar un idioma para incluir subtítulos.
 • Hay una nueva orden para extender los cierres de escuelas K-12 hasta el viernes 1 de mayo. La fecha volverá a ser reevaluada ese día.
 • Más miembros de la Guardia Nacional vestidos de uniforme estarán presentes en las comunidades de Ohio para asistir.

(Swahili)

Mkutano wa waandishi wa habari wa Gavana DeWine 3.30.20

 • FDA iliidhinisha Columbus, mashine mpya ya Battelle ya msingi ya Ohio ambayo inaweza kutuliza masks ya hospitali 80,000 za N-95 kila siku. Mashine ziko katika NYC, Seattle, Washington D.C.
 • Ili kufikia bora wasemaji wasio wa Kiingereza, sasa kuna habari ya COVID-19 iliyotafsiriwa kwa Kihispania, Kichina na Kisomalia kwenye Coronorvirus.Ohio.gov, na kazi inayoendelea kutafsiri habari katika Kiarabu, ambayo itapatikana hivi karibuni. Pia, watu wanaweza kupata kila mkutano wa waandishi wa habari kwenye Ohiochannel.org na, wanapopakiwa, watazamaji wanaweza kuchagua lugha ya maelezo mafupi.
 • Kuna agizo jipya la kuongeza kufungwa kwa shule ya K-12 kupitia Ijumaa, Mei 1. Tarehe hiyo itafanywa upya tena wakati huo.
 • Hata wanachama zaidi wa National Guard watakuwa kwenye sare katika jamii za Ohio kusaidia.
 • Kilele cha ugonjwa huko Ohio kinatarajiwa katikati mwa mwishoni mwa Aprili, maadamu kila mtu anaendelea kujivinjari kijamii.

(Turkish)

Vali DeWine Bilgilendirmesi
30 Mart 2020
Covid-19 Salgini

 • FDA, Columbus, Ohio merkezli Battelle’nin her gün 80.000 N-95 hastane maskesini sterilize edebilen yeni makinesini onayladı. Makineler NYC, Seattle, Washington DC’de bulunmaktadir.
 • İngilizcesi olmayan kişilere daha iyi ulaşmak için, Corona Virus Ohio ‘da İspanyolca, Çince ve Somalice’ye çevrilmiş COVID-19 bilgileri var. Ayrıca Arapça çeviri de yakında hizmete girecektır. Halkımız Ohiochannel.org’daki her basın toplantısına erişebilir ve yüklendikten sonra ayrıca altyazı için farklı diller seçilebilir.
 • K-12 okullarö 1 Mayıs Cuma’ya kadar kapalı kalacaktır. O tarihte yeniden bu mesele değerlendirilecektir.
 • Ohio’da insanlara yardım için daha fazla ulusal muhafız askeri olacaktır.
 • Ohio’da hastalığın en yoğun zamanı, herkes sosyal mesafe konusuna dikkat ettiği takdırde Nisan ortasından sonuna doğru bekleniyor.

(Ukranian)

Прес-конференція губернатора DeWine 3.30.20:

 • FDA затвердила новий апарат  компанії Battelle в штаті Огайо, який може стерилізувати 80 000 лікарняних масок N-95 щодня.  Машини є в Нью-Йорку, Сіетлі, штат Вашингтон.
 • З метою кращого доступу до осіб, які не говорять англійською мовою, зараз є доступною інформація про CronID-19 на Coronorvirus.Ohio.gov яка є перекладена на іспанську, китайську та сомалійську мови, на даний момент триває робота з перекладу інформації на арабську мову, яка буде доступна найближчим часом.  Також люди можуть отримати доступ до кожної прес-конференції на сайті Ohiochannel.org і, завантаживши їх, глядачі можуть вибрати мову для підпису.
 • Існує новий наказ про продовження закриття шкіл К-12 до п’ятниці, 1 травня.  Дата буде переоцінена в цей час.
 • Ще більше членів Національної гвардії будуть у формі в громадах Огайо, щоб допомогти.
 • Пік захворювання в Огайо очікується в середині-кінці квітня, доки всі продовжуватимуться соціально віддалятися.

(Urdu)

گورنر ڈیوائن کی پریس کانفرنس
3.30.20

 • ایف ڈی اے نے کولمبس ، اوہائیو پر مبنی بٹیلیل کی نئی مشین کی منظوری دی جو ہر روز 80،000 N-95 ہسپتال کے ماسک بانجھکر سکتی ہے۔ مشینیں نیویارک ، سیئٹل ، واشنگٹن ڈی سی میں ہیں
 • غیر انگریزی بولنے والوں تک آسانی سے پہنچنے کے ل now ، اب CoVID-19 معلومات ہسپانوی ، چینی اور صومالی زبان میںترجمہ کی گئی ہیں۔ کورونور اوہائیوف پر ، عربی میں معلومات کا ترجمہ کرنے کا کام جاری ہے ، جو جلد دستیاب ہوگا۔ نیز ، لوگOhiochannel.org پر ہر پریس کانفرنس تک رسائی حاصل
 • کرسکتے ہیں اور ، ایک بار اپ لوڈ ہونے پر ، ناظرین بند کیپشننگ کے ل a کسی زبان کا انتخاب کرسکتے ہیں۔
 • جمعہ ، یکم مئی تک کے 12 اسکولوں کی بندشوں میں توسیع کرنے کا ایک نیا آرڈر ہے۔ اس وقت تاریخ کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔
 • اس سے بھی زیادہ نیشنل گارڈ ممبران اوہائیو جماعتوں میں وردی میں مددگار ثابت ہوں گے۔
 • اوہائیو میں اس بیماری کے عروج کی متوقع اپریل کے وسط سے دیر کے آخر تک ہوتی ہے ، جب تک کہ ہر شخص معاشرتی طور پراپنے آپ کو دور کرتا رہے